Olga Slachová

předsedkyně spolku 

V České republice je v současné době diagnostikováno cca 1 milion osob s diabetem mellitus. Aby mohli žít dál nezávislým a aktivním životem, musí mít zajištěnou zdravotní péči, sociální podporu a podmínky pro všestranné zapojení do života společnosti. SD ČR, z.s. je pacientská organizace osob s diabetem, hájí jejich zájmy a pomáhá jim. Vznikl v roce 1990 a působí na území celé České republiky. Usiluje o vytváření podmínek pro kvalitní, aktivní život těchto lidí, pro jejich společenské i pracovní uplatnění. Usiluje o zvyšování úrovně zdravotní péče o ně a podporuje vytváření celostátního systému této péče.

V současnosti sdružuje SD ČR v 52 pobočných spolcích 3 200 členů (stav k 31. 12. 2022). Vedení svazu si plně uvědomuje nutnost získávat do svých řad mladé lidi, zapojit je více do práce svazu.

text převzat z Výroční zprávy spolku za rok 2016
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky