Svaz diabetiků ČR

pacientská organizace pro diabetiky

Účelem Svazu diabetiků ČR

je pomáhat diabetikům na území České republiky s jejich začleněním do společenského života realizací zdravotních, sociálních a dalších aktivizačních programů a podílet se na osvětě veřejnosti o diabetu

Vznik Aliance pacientů s diabetem ČR je financován z fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Zdraví.Víte o někom kdo v letošním roce dosáhne 50, nebo více let života s diabetem?

Dejte nám o něm vědět prostřednictvím formuláře ZDE

NovinkyDistribuce respirátorů členům Svazu diabetiků ČR byla úspěšně dokončena.

Děkujeme všem, kteří přispěli k úspěšné realizaci.

čtěte více

Koronavir způsobující onemocnění COVID 19 a diabetes

V období mimořádných opatření proti šíření koronaviru způsobujícího onemocnění COVID19 platí pro osoby s diabetem stejná pravidla, která jsou vydána vládou ČR pro obyvatelstvo. Důležité je tyto pravidla dodržovat velmi přísně a odpovědně:

  • Nic nepodceňovat v osobní pravidelné hygieně
  • Minimalizovat kontakt s dalšími osobami.
  • Používat minimálně improvizované ochranné prostředky, k jejichž výrobě najdete řadu návodů na internetu.
  • Komunikovat s lékaři diabetology prostřednictvím bezkontaktní komunikace (telefon, e-mail).
  • Včas požádat o vystavení elektronického receptu na léky a vyřešit včas napsání poukazu na pomůcky (proužky do glukometru, spotřební materiál k inzulínovým pumpám a kontinuální monitoraci).
  • Dodržujte přísnější režimová opatření v životospávě a posilujte svou imunitu.

Přejeme Vám pevné zdraví.

V případě nutné potřeby se můžete obracet na info@diaktiv.cz

Informace naleznete na

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/aktualni-informace-ke-koronaviru-sars-cov-2-puvodne-2019-ncov-179250/


Oznamujeme všem členům Svazu diabetiků ČR a jeho příznivcům, že v pondělí 20. 1. 2020 zemřel po vleklých zdravotních komplikacích, jeho bývalý dlouholetý předseda ( do listopadu 2019 ) Ing. Vladimír Horák

14.11.2017

14.11.2017

Světový den diabetu byl poprvé představen v roce 1991 a založen jak Mezinárodní diabetickou federací, tak Světovou zdravotnickou organizací. V reakci na nárůst případů Diabetes mellitus po celém světě bylo rozhodnuto zvolit si den v roce ke zvýšení povědomí o tomto onemocnění a souvisejících příčinách. Vybraným dnem byly narozeniny sira Frederika...

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky